divendres, 6 de febrer de 2015

CUMPLEANYS GENER 2015

 CUMPLEANYS DEL MES DE GENER DEL 2015


Mª Angeles Marco Perez
Mª del Carmen Saldaño Hurtado
Isabel Herrera Silvente
Claudia Mediavilla Martinez
Sacramento Garcia Plaza
Maria Cinta Eroles Valles

Antonio Gisbert Clemente
Carmen Coello Lopez
Jordi Robles Nuño
Luisa Monfort Astor
Pilar Romero Catalan
Luisa Vila Brianso
Emilio Waliño Terron
José Gari Tornero
Aurora Salanova Turmo

dilluns, 2 de febrer de 2015

CUMPLEANYS DESEMBRE


FOTOGRAFIAS DELS CUMPLEANYS DEL MES DE DESEMBRE  2014
CELEBRATS DINS LA  PRIMERA SETMANA DE GENER DEL 2015


NIT VELLA

                      FOTOGRAFIAS DE LA GRAN NIT VELLA CELEBRADA AL CASAL DE MIRA-SOL                                

ASSEMBLEA ORDINÀRIA

CONVOCATÒRIA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA, A CELEBRAR EL DIA 8 DE FEBRER DEL 2015


EL PROPER DIA 8 DE FEBRER DE 2015 , A LES 10,30 HORES EN 1ª CONVOCATÒRIA I A LES 11 HORES EN 2ª.


ORDRE DEL DIA DE L'ASSEMBLEA ORDINÀRIA


1R. LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
2N. ESTAT DE COMPTES I LA SEVA APROVACIÓ.
3R. ALTES I NOMBRE DE SOCIS AL CORRENT DE PAGAMENT AL FINAL DE L'ANY 2014.
4R. RESUM D'ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN EL 2014 I LES PREVISTES PEL 2015.
5È. REORGANITZACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.
6È. PRECS I PREGUNTES.UNA VEGADA FINALITZADA L'ASSEMBLEA, OBSEQUIAREM A TOTS ELS ASSISTENTS
AMB UN APERITIU.